fbpx

UKK

FAQ

Mikä on Emma Elektroni ?

Emma Elektroni on tarinoita, tiedonmurusia ja musiikkia. Se on paikka missä tarinat ja luonnontieteet kohtaavat. Tarinat toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina olematta turhan opettavaisin. Lukija voi kuitenkin halutessaan syventyä lisää tarinoiden tapahtumiin emmaelektroni.fi-verkkosivuston ja Youtube-kanavan kautta.

 

 

What is Emma Electron?

Emma Electron is about stories, science & technology and music. Ii is a place where stories and science meet. Stories are meant to be independent without being too educative. In the end of each chapter there is a short Did you know-section where reader can learn more about the things that happened in the story. Books are supported by a web page www.emmaelektroni.fi and a Youtube-channel where addition extra material can be found.

Kuka Emma Elektronia tekee?

Emma Elektroni-kirjat ja siihen liittyvän internet-sivusto, Youtube-kanava ja Facebook-sivusto ovat Elektronituotanto-yhtiön ylläpitämiä.

Tarinat on kirjoittanut, lisämateriaalin kerännyt ja musiikin on säveltänyt Tuomo Rinne, joka on koulutukseltaan sähkötekniikan ja teknillisen fysiikan diplomi-insinööri.

Who is making Emma Electron?

Emma Electron books and related web pages, Youtube channel and Facebook site have been created by Elektronituotanto.

Tuomo Rinne who has written the stories, gathered the extra material and composed the music has a Master of Science degree in electrical energy and physics from Tampere University of Technology.

Miksi Emma Elektronia tehdään?

Iso osa lapsille tarjolla olevista saduista liittyy taikuuteen tai mahdottomiin teknisiin vimpaimiin. Lisäksi näihin liittyvä tarjolla oleva oheismateriaali on uskomatonta krääsää, jonka tarkoituksena on vain hajota nopeasti ja myydä mahdollisimman paljon. Siksipä olemme kehittäneet Emma Elektronin mission (EE-Missio) sekä Emma Elektronin vision (EE-Visio).

EE-Missio: Tarjota vaihtoehto päättömille taikuutta täynnä oleville lastensaduille esittämällä ympäröivä maailma ihmeellisenä ja seikkailuntäyteisenä paikkana ilman taikuutta ja kohellusta. Tarjota kestäviä tuotteita.

EE-Visio: Emma Elektroni-brändi on tunnettu hyvistä tarinoista ja vastuullisista tuotteista. Tarinat ja tuotteet kilpailevat tasapäisesti lasten huomiosta esimerkiksi Disney-hahmojen kanssa tarjoten vastuullisen vaihtoehdon halvalle muovikrääsälle.

Why Emma Electron?

Major part of stories written to children is related to magic or impossible technology. The quality of all related material like toys and clothes is typically very low. Target is to sell as much as possible. That’s why we have created Emma Electron mission statement (EE-Mission) and Emma Electron vision statement (EE-Vision).

EE-Mission: Provide an option to chaotic and insane children stories by presenting the world itself as a wonderful and incredible place with full of adventures without magic or chaos. Provide sustainable products

EE-Vision: Emma Electron-brand is know of its good stories and sustainable products. Stories and products compete with Disney products always providing a sustainable option.

Mistä kirjoja voi ostaa?

Emma Elektroni-kirjat tulevat myyntiin useimpiin kirjoja tarjoaviin verkkokauppoihin. Parhaiten kuitenkin tuet kirjailijaa ostamalla kirjasi mahdollisimman läheltä kustantajaa eli täältä.

Where can I buy the book?

Books are available in most common web stores. Best way to support the writer is to buy your book as close to the publisher as possible which is here.

 

Mihin Emma Elektroni-kirjojen tuotto käytetään?

Ensimmäisen vuoden aikana myytyjen suomenkielisten kirjojen tuotoista 60% lahjoitetaan eteenpäin: 20% Pelastakaa Lapset ry:lle, 20% Suomen soiden suojeluun ja 20% luonnontieteen perustutkimukseen. 40% tuotoista käytetään tuotantokustannusten kattamiseen ja uusien kirjojen ja projektien tekemiseen. Lisätietoa löydät täältä.

How is the profit from the books used?

60% of the profit got from the first book during the first year is donated: 20% to Save the children organization, 20% to restoring the Finland’s wetlands through Hiilipörssi and 20% to the basic research in natural sciences. 40% is used to cover publishing costs and to create new stories and projects. Preliminary idea is that donations are distributed in the region the where the language is spoken.

Onko Emma Elektronia saatavilla muilla kielillä?

Toistaiseksi Emma Elektroni-kirjat ovat saatavilla vain suomeksi. Tulevaisuudessa toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi lukemaan tarinoita omalla äidinkielellään.

 

Is Emma Electron also available in english or other languages?

Currently Emma Electron books are only available in finnish. If you are interested in having english versions please let us know and we will consider translating it. Already lot of extra material that is linked to the web pages is in english so you can already get started.

Onko olemassa muita Emma Elektroni-tuotteita kuin kirjoja?

Tällä hetkellä on mahdollista ostaa vain kirja mutta ajatuksissa on saattaa myyntiin myös muita tuotteita, kuten pehmoleluja ja vaatteita. Tarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa mahdollisimman paljon lisää tarpeetonta krääsää maailmaan, joten myytävät tuotteet harkitaan tarkkaan. Mikäli sinulla on ehdotuksia, niin mielelläni kuuntelen.

Is there any other products than books?

At the moment it is only possible to buy books but other products are also considered like soft toys and clothes. Lot of attention will be paid so that all possible products are sustainable. Intention is not to produce maximal number of cheap toys. There is already too much junk in the world. If you have any ideas please share.